På Södra vägen 12 finns din Revisionsbyrå!

a2 revision i Göteborg AB startades i juli 2001 och vi sitter på Södra vägen 12. Vi är 4 verksamma revisorer som arbetar för ditt bolags välbefinnande och din trygghet i att ha ett bollplank endast ett telefonsamtal bort.

Södra vägen till din Revisionsbyrå

a2 revision i Göteborg AB startades i juli 2001 och vi sitter på Södra vägen 12. Vi är 4 verksamma revisorer som arbetar för ditt bolags välbefinnande och din trygghet i att ha ett bollplank endast ett telefonsamtal bort.

Om oss

a2 revision i Göteborg AB startades i juli 2001 och vi sitter på Södra vägen 12. Vi är 4 verksamma revisorer med kunder mestadels i Göteborgsområdet.

Hur vi hjälper dig

Våra revisioner sker efter god redovisningssed och lagstadgade regler. Vi granskar bolagets ekonomiska redovisning, att företagets finansiella ställning är tillförlitlig och att rapporterna följer gällande lagar.

Vi granskar dessutom era interna kontroller och processer och ser till så att de är tillräckliga för att minimera risker och förbättra er effektivitet.

Av våra auktoriserade revisorer får du sedan, utöver din revisionsberättelse, en genomgång av revisionen och information, råd och förslag utifrån bolagets förutsättningar.

Att låta oss få revidera ditt företag är att få en kvalitetsgranskning av både företagets ekonomi och era rutiner. Detta ger ditt företag en kvalitetsstämpel som höjer värdet, trovärdigheten och pålitligheten inför dina kunder, leverantörer och andra som har ett intresse i ditt bolag.

Men en revision kommer även att ge dig mer – genom att välja revision hos oss kommer vi att kunna hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt hållbart förhållningssätt till ditt företag. Vi tror på att våra engagerade och lyhörda revisorer kan bidra till att verksamheten och ekonomin utvecklas positivt. 

Vi har under åren samlat på oss en bred erfarenhet kring sådant som de flesta företagare stöter på i sin vardag. Detta har vi tagit vara på och delar gärna med oss av den kunskapen.

Vi utbildar våra revisorer inom aktuella frågor så att alla kan vara delaktiga i att serva byråns kunder, hos oss jobbar vi som ett team på riktigt! 

Revisionstjänster

Att låta oss få revidera ditt företag är att få en kvalitetsgranskning av företagets ekonomi och rutiner. Detta ger ditt företag en kvalitetsstämpel som höjer värdet, trovärdigheten och pålitligheten inför dina kunder, leverantörer och andra som har ett intresse i ditt bolag. Men en revision kommer även att ge dig mer – genom att välja revision hos oss kommer vi kunna hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt hållbart och engagerat förhållningssätt till ditt företag. Vi tror på att våra engagerade, kompetenta och lyhörda revisorer kan bidra till att verksamheten och ekonomin utvecklas positivt och hållbart. 

Konsultationstjänster

Vi har under åren samlat på oss en bred erfarenhet för vad företagare oftast stöter på i sin vardag. Detta har vi tagit vara på och vi delar med oss av erfarenhet till och utbildar våra revisorer inom aktuella spörsmål så att alla kan vara delaktiga i att serva byråns kunder, hos oss jobbar vi som ett team på riktigt! 

Vi har erfarenhet bland annat inom:

”Att välja ett samarbete med oss är att välja det långsiktigt korrekta. Vi kommer alltid att sätta dig och ditt företag i fokus och arbeta för att du ska må bra med din verksamhet och känna trygghet i att du har oss endast ett telefonsamtal bort.”

Xuan Tu
Auktoriserad revisor, byråansvarig