Om a2 revision

Vår huvudsakliga syssla är revisionstjänster med revisionsberättelsen som vårt kraftigaste verktyg men vi levererar även revisorsintyg, -yttrande och -uttalande för olika ändamål.

Om a2 Revision & Redovisning

a2 revision i Göteborg AB startades i juli 2001 och vi sitter på Södra vägen 12. Vi är 4 verksamma revisorer med kunder mestadels inom i Göteborg men även i omnejd.

Vår huvudsakliga syssla är revisionstjänster med revisionsberättelsen som vårt kraftigaste verktyg men vi levererar även revisorsintyg, -yttrande och -uttalande för olika ändamål.

Revision är mer än bara en revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en kvalitetssäkring för ditt företag gentemot dess kunder, investerare och andra intressenter. Det skapar förtroende och underlättar affärskontakter. För dig som företagare är det en trygghet att veta att redovisningen är korrekt och att lagar och regler följs.

Konsultationstjänster

Konsultationstjänster

Vi har under åren samlat på oss en bred erfarenhet för vad företagare oftast stöter på i sin vardag både på jobbet och kopplat till ens privatekonomi. Detta har vi tagit vara på och vi delar med oss av erfarenhet till och utbildar våra revisorer inom aktuella spörsmål så att alla kan vara delaktiga i att serva byråns kunder, hos oss jobbar vi som ett team på riktigt!

 • Bokslut
 • Redovisning
 • Skattekonsultation
 • Deklaration
 • Starta bolag
 • Bilda koncern
 • Omstruktureringar inom koncern
 • Fusion
 • Emission
 • Apportemission
 • Kontrollbalansräkning
 • Andelsbyte
 • Minskning av aktiekapital
 • Generationsskifte
 • Inkråmsaffär
 • Upprättande av diverse bolagshandlingar; bolagsordning, stämmo- styrelseprotokoll mm

Vi på a2 revision

a2 revision i Göteborg AB startades i juli 2001 och vi sitter på Södra vägen 12. Vi är 4 verksamma revisorer med kunder mestadels inom i Göteborg men även i omnejd.

Effektivitet

Maximalt resultat – med minimala resurser! Att tänka smart genomsyrar alltid vårt sätt att arbeta, vi lägger helst vår tid på att hjälpa våra kunder.

Långsiktighet

Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder – och våra anställda. Vi investerar i kvalitet i allt vi gör.

Mervärde för kunden

Vi finns till för våra kunder. Inte tvärtom!

Långvarig kundrelation

Vi vill jobba nära våra kunder och vara den naturliga kontakten under verksamhetens gång – därför ha vi valt att jobba med små- och medelstora ägarledda bolag.

Vår huvudsakliga syssla är revisionstjänster med revisionsberättelsen som vårt kraftigaste verktyg men vi levererar även revisorsintyg, revisorsyttranden och revisorsuttalanden för olika ändamål.

Det är mycket som händer i en företagares liv och då finns vi med hela vägen med vår kunskapsbank!

Din revisionspartner

Vårt mål som din partner är att vara tillgängliga och effektiva och vi jobbar hårt för att behålla vår höga kvalitetsnivå och arbeta hållbart i alla våra tjänster. För att bibehålla kvalitetsnivån vidareutbildas samtliga våra anställda kontinuerligt utefter byråns utbildningsplan som har antagits av Revisorsinspektionen.

Behöver du som kund en allsidig lösning så har vi genom åren etablerat goda relationer till samarbetspartners inom bokföring och redovisning, lönetjänster samt även skatterådgivning.